nedjelja, 26. siječnja 2014.

Značenje ajeta: „Oni (svojim djelima misle da) varaju Allaha i one koji vjeruju.“ .“ [El-Bekara, 2:9]


Pitanje:
 
Koje je značenje ajeta na početku sure Bekare koji u prijevodu značenja glasi: „Oni (svojim djelima misle da) varaju Allaha i one koji vjeruju.“ Kako neko može pokušavati da vara Allaha, Veličanstvenog i Uzvišenog?

Takođe, šta savjetjete Amerikancu koji želi da uči o islamu tamo preko mora?


Odgovor:

Ibn Kesir u svome tefisru ovog ajeta kaže:

„Oni (svojim djelima misle da) varaju Allaha i one koji vjeruju.“ [El-Bekara, 2:9], znači, tako što vani izgledaju kao vjernici dok su unutra sakrili kufr. Oni u svome ne znanju misle da na ovaj način mogu prevariti Allaha, i da će im ovo korititi kod Njega. Misle da mogu prevariti Njega kao što su prevarili neke vjernike, kao što Allah kaže u prijevodu značenja ajeta:

„Na Dan u koji će ih Allah sve oživiti oni će se Njemu zaklinjati, kao što se vama zaklinju, misleći da će im to nešto koristiti. Oni su, doista, pravi lažljivci.“ [El-Mudžadela, 58:18]

Na takvo vjerovanje Allah im odgovara riječima:

„iako, ne osjećajući to, sami sebe varaju.“ [El-Bekara, 2:9]

Tj. oni svojim postupcima ne varaju nikoga osim sebe, ali to oni ne shvataju. Kao što stoji u ajetu u prijevodu značenja:

„Licemjeri nastoje prevariti Allaha, a On će njih nadmudriti.“ [En-Nisa, 4:142]

Savjetujemo Amerikanca koji želi da uči o islamu da bude razuman i slobodan od svih želja i prohtjeva. Treba da bude oprezan na sve puteve kroz koje neprijatelji islama žele da iskrive islam. Treba da teži da uči islam iz njegovih čistih izvora,a ne od sekti koje su pružile lošu sliku o islamu svojim novitarijama, kao što su Ahmedije, Šije i Sufije itd. Ove grupe su iskrivile poruku islama svojim novotarijama, tako da on ne bi trebao gledati njihove riječi i djela kao islam. Molimo Allaha da ga uputi.

Odgovorio: Šejh Sa'd al-Humejd