nedjelja, 21. prosinca 2014.

Da li nam je dozvoljeno da se sakupimo za novu godinu da spominjemo Allaha i da dovimo?


Pitanje:
Ovo je poruka koju sam mnogo puta vidio na internetu, ali je nisam nikome poslao jer nisam siguran da li je to novotarija ili ne. Da li ju je dozvoljeno širiti i da li ćemo biti nagrađeni za to, ili to nije dozvoljeno jer je to novotarija?

„Inšallah, u 12 u ponoć za Novu godinu svi ćemo klanjati dva rekata, ili čitati Kur'an, ili spominjati našeg Gospodara, ili doviti, jer ako naš Gospodar pogleda na Zemlju za vrijeme kada Mu je većina dunjaluka nepokorna, vidjet će da su Mu muslimani i dalje pokorni. Tako ti Allaha, moraš poslati ovu poruku svima koje znaš, jer što se naš broj više poveća, to će naš Gospodar biti više zadovoljan.“

Molim vas da me posavjetujete, Allah vas nagradio.

petak, 19. prosinca 2014.

četvrtak, 18. prosinca 2014.

Propis da muslimani čestitaju jedan drugom gregorijansku novu godinu?Pitanje:
Da li je dozvoljeno muslimanima da čestitaju jedan drugom i upute dovu za novu godinu prema gregorijanskom kalendaru bez namjere da je proslavljaju?

subota, 13. prosinca 2014.

Klanjanje iza onoga ko piše zapise


Pitanje:
Da li je dozvoljeno klanjati iza imama koji piše zapise, za koje neki ljudi vjeruju da daju zaštitu od sihra i uroka? Ako nije dozvoljeno, kako trebamo postupiti? Imajte na umu da živimo u selu gdje ima samo jedna džamija, gdje namaz predvodi ovaj imam.

srijeda, 10. prosinca 2014.

ponedjeljak, 8. prosinca 2014.

Kakav stav trebamo zauzeti prema Jezidu ibn Muaviji?


Pitanje:
Čuo sam za ovu osobu – Jezid ibn Muavija. Čuo sam da je u jednom vremenu bio halifa muslimana, da je bio pijanica, sadista koji nije u stvarnosti bio musliman. Da li je ovo istina? Molim vas, recite mi nešto o njemu. Allah vas nagradio.

četvrtak, 4. prosinca 2014.

Da li je potvrđeno da će pobožna supruga imati nagradu onoga ko posti i klanja noćni namaz?


Pitanje:
Nekada sam pročitala hadis na islamskom forumu ali nije spomenut izvor hadisa. Sadržaj hadisa je sjajan ali bi željela da potvrdim njegovu vjerodostojnost prije nego ga ikome citiram. Hadis ide ovako, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Kada neka od vas da sve od sebe da bude dobra supruga. Njena nagrada je nagrada onoga ko posti čitav dan i klanja čitavu noć.“ Zaista ću cijeniti vašu pomoć.

ponedjeljak, 1. prosinca 2014.

Kufr (nevjerstvo) i njegovi oblici

Pitanje:
Pročitao sam u pitanju pod brojem 12811 da ima više vrsta velikog kufra koji osobu izvode iz islama. Nadam se da mi to možete objasniti i navesti neke primjere.