utorak, 3. studenoga 2015.

Da li je dozvoljeno davati na ime zekata stvari umjesto novca?

Pitanje:
Allah, subhanehu ve te'ala, nam je spomenuo osam kategorija kojima pripada zekat u Svojoj Plemenitoj Knjizi. Da li se sljedeće stvari mogu smatrati kao davanje zekata: podjela paketa hrane, podjela deka u toku zime, obezbjeđivanje vodosnabdijevanja u naselja gdje žive siromašni, da im se grade drveni krovovi, priprema i opremanje djevojaka koje hoće da se udaju bilo da su jetimi ili siromašne, dostavljanje zdravstvene pomoći bolesnim, na način da se novac od zekata dadne povjerljivim udruženjima i da ona provedu ovakve aktivnosti? Uz to da ta udruženja provjeravaju stanje tih ljudi prije dostave pomoći. Savjetujte nas, Allah vas nagradio, da li ovo spomenuto iznad spada u stvari u kojim se zekat daje ili ne? I da li ako ja ovako dadnem zekat da li sam ga dao u vrsti imetka kojeg to Šerijat traži od mene? Ili davanje zekata na imetak u vidu novca nije u osnovi obavezno?