srijeda, 30. travnja 2014.

Da li će i kada vjernici vidjeti Allaha?


Pitanje:
Prenosi se od Suhejba Rumija, radijallahu anh, da je Poslanik, sallallahu aljehi ve sellem, rekao: "Kada stanovnici Dženneta uđu u Džennet Uzvišeni Allah će reći: 'Da li želite još nešto?' Oni će reći: 'Zar naša lica nisi učinio svijetlim? Zar nas nisi uveo u Džennet a sačuvao Vatre?' Onda će se pregrada ukloniti i neće im biti dato ništa draže od gledanja u njihovog Gospodara, neka je On slavljen i uzvišen." (Muslim) Prema ovom hadisu, da li će vjernici vidjeti Allaha nakon što uđu u Džennet samo jednom, ili će oni stalno gledati u Allaha u bilo kom vremenu, ili će to biti samo petkom, kako sam čuo i prije?

petak, 25. travnja 2014.

Islam briše grijehe koji su bili prije njega

Pitanje:
Naš brat je skoro postao musliman. U njegovim danima džahilijeta (neznanja - tj. prije nego je postao musliman) zarađivao je mnogo novca dilanjem droge. Donio je ovaj novac sa sobom i napravio veliku knjižaru i oženio se tim novcem. Nedavno, rečeno mu je da mu je zabranjeno da daje taj novac kao sadaku (milostinju), jer je Allah Dobar i prima samo ono što je dobro. Pitanje je: šta će on uraditi sa ovim novcem, i koliko je ispravno ovo što mu je rečeno?

nedjelja, 20. travnja 2014.

Edeb pri intimnom odnosu


Pitanje:
Islam nas uči svemu: kako da jedemo, kako da se oblačimo itd. Ima li isto tako nešto po sunnetu u vezi seksualnog odnosa sa suprugom, da li ima neka poza koja je sunnet? Ili nema ništa u vjerodostojnim hadisima po tom pitanju?

srijeda, 16. travnja 2014.

Upotreba želatina i želatinskih kapsula dobivenih od lešine ili svinjetine


Pitanje:
Neki oblici lijekova, kao što su želatinske kapsule, u kojima se nalazi lijek, su proizvedeni od kolagena, supstance dobijene iz kože i kosti goveda i svinja. U našu zemlju, mi smo ih uvozili iz Francuske, punili lijekom, i one su prodavane u apotekama. Kakav je propis po pitanju toga?

utorak, 15. travnja 2014.

Da li hidžab mora biti crne boje?

Pitanje:
Da li je zabranjeno da nosi odjeću u boji iako ispunjava uslove hidžaba? Ako je zabranjeno, ima li onda hadis ili ajet koji to potvrđuje? Šta se misli pod time kada se kaže da ne treba sam po sebi biti ukras?

nedjelja, 13. travnja 2014.

Da li je pokrivanje obavezno samo za lijepe žene ili za sve


Pitanje:
Da li je hidžab obavezan ili je to samo nešto dodatno (ko hoće više)? Ako je obavezan, da li je obavezan samo za privlačne i lijepe žene ili za sve muslimanke?

četvrtak, 10. travnja 2014.

Suprostavljanje seksualnim strastima


Pitanje:
Ja sam mlada udata djevojka, imam dvadeset jednu godinu, moje požude vladaju sa mnom i čine me nemirnom, zbunjenom, frustiranom i ogorčenom, recite mi, cijenjeni, kako da se riješim zlih stasti u islamu?

utorak, 8. travnja 2014.

Zašto je hidžab tako važan ako nije od stubova islama?

Pitanje:
Da li je ispravno da neko kaže da iskreno nošenje hidžaba (šerijatska odjeća za ženu)nije od stubova islama tako da ustvari nije toliko ni bitan?

ponedjeljak, 7. travnja 2014.

Razilaženje supružnika u pitanjima u kojima su se učenjaci razišli - Kako postupiti

Pitanje:
Kako postupiti u situaciji kada jedan od supružnika hoće da uradi nešto oko čega postoji razilaženje fakiha, i svaki od njih je dobio različitu fetvu?

subota, 5. travnja 2014.

Vjeridba u skladu sa šerijatom


Pitanje: 
Kakav je koncept vjeridbe u islamu? Uobičajeno vjeridba podrazumjeva razmjenu prstena između zaručnika/zaručnice. Da li je to propisano u šerijatu? 

četvrtak, 3. travnja 2014.

Kako postupiti ako imam ustane na peti rekat

Pitanje:
Ako imam greškom ustane na peti rekat, i mi govorimo subhanellah, ali on ne sjeda dole, kako će postupiti onaj ko klanja iza njega?

srijeda, 2. travnja 2014.

Ko uzima duše životinja i gdje idu poslije


Pitanje:
Kada živa bića osim ljudi, uglavnom životinje i ptice, umru, gdje idu njihove duše? Da li njihove duše uzima Melek smrti, ili šta se tačno desi sa njima?