O nama

Svaka hvala i zahvala pripada Allahu i neka je salavat i selam na njegovog poslanika Muhammeda, njegovu porodicu i ashabe.

Zbog korisnosti i potrebe za odgovorima na određena pitanja počeli smo prevoditi odgovore od uvaženog šejha Muhammeda ibn Saliha el-Munedždžida. Fetve se prevode sa engleskog jezika, sa šejhove stranice islamqa.info.

Sve odgovore je preveo Redžo Muratović, osim ako je naznačeno suprotno u samom članku.
Od Allaha molimo da nas pomogne u pokornosti Njemu i da nam olakša ono što je hajr.

Sve kritike možete slati na facebook profil:
https://www.facebook.com/redzo.muratovic