srijeda, 26. kolovoza 2015.

Odnos sa ženom koja poslije prestanka hajza uzme tejemum?

Pitanje:
Koji je propis odnosa sa ženom kod koje je završio hajz, ali koja se nije okupala, nego joj je muž naredio da uzme tejemum?

četvrtak, 20. kolovoza 2015.

Da li je dozvoljeno muškarcu da prodaje žensko donje rublje?

Pitanje:
Koji je propis otvaranje radnje u kojoj se prodaje žensko donje rublje i koji je propis da u toj radnji rade muškarci? Da li je zarada na ovaj način halal?

subota, 8. kolovoza 2015.

Da li svi nožni prsti moraju dotaći zemlju na sedždi?

Pitanje:
Znam da je obavezno učiniti sedždu na sedam dijelova tijela, ali da li svi vrhovi nožnih prstiju moraju dotaći zemlju prilikom sedžde? A ako nekoliko nožnih prstiju ne dotakne zemlju, da li to čini sedždu nesipravnom, a time i sam namaz?