petak, 1. svibnja 2015.

Da li je dozvoljeno muškarcu na nosi minđuše?

Pitanje:
Prema našoj vjeri da li je dozvoljeno muškarcu da nosi minđuše (bilo da se radi o jednoj ili više) i da li je dozvoljeno muškarcima da nose nakit od srebra mimo zlata? Nadam se da ovo nije glupo pitanje jer mnogi muslimani muškarci sa kojim ja imam kontakt nose minđuše. Neki ljudi govore da su ljudi iz Poslanikovog plemena – Kurejšije nosile minđuše prije pa je zato dozvoljeno nama da ih nosimo. Možete li saznati da li je ovo istina i dati mi konačni odgovor? Puno vam hvala!