petak, 1. svibnja 2015.

Da li je dozvoljeno muškarcu na nosi minđuše?

Pitanje:
Prema našoj vjeri da li je dozvoljeno muškarcu da nosi minđuše (bilo da se radi o jednoj ili više) i da li je dozvoljeno muškarcima da nose nakit od srebra mimo zlata? Nadam se da ovo nije glupo pitanje jer mnogi muslimani muškarci sa kojim ja imam kontakt nose minđuše. Neki ljudi govore da su ljudi iz Poslanikovog plemena – Kurejšije nosile minđuše prije pa je zato dozvoljeno nama da ih nosimo. Možete li saznati da li je ovo istina i dati mi konačni odgovor? Puno vam hvala!

Odgovor:
Hvala pripada Allahu.

Minđuše i narukvice su vrsta ukrasa za žene. Ibn Abbas, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prokleo muškarce koji oponašaju žene i žene koje oponašaju muškarce. Zabilježio ga je Buharija (5435).

Ebu Hurejre je rekao: „Allahov Poslanik je prokleo muškarce koji nose žensku odjeću i žene koje nose mušku odjeću.“ Zabilježio ga Ebu Davud u svome Sunenu. Na osnovu ovoga, nije dozvoljeno muškarcima da nose minđuše bilo na uhu ili nosu.

Tvrdnja da je to dozvoljeno jer su to radili Kurejšije treba biti provjerena, ima li dokaza?

Drugo, čak i da su to radili u džahilijetu, došao je islam nakon toga i zabranio muškarcima da nose nakite žena ili da ih oponašaju izgledom, kao što na to jasno ukazuje hadis koji je spomenut iznad. Ono što je bitno je propis islama, a ne šta su Kurejšije ili neko drugo pleme radili.

Treće, islam je ostavio muškarcima dovoljno prostora da se uljepšavaju dozvoljavajući srebreno prstenje, kao što prenosi Ibn Omer, radijallahu anhuma, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nosio srebreni prsten, a to su radili i ostali ljudi. Zabilježio ga je Buharija (5417). Islam također dozvoljava muškarcima da nose zlato ili srebro kada je to neophodno kao što je zamjena za nos, zub, i slično.

Konačno, mogli bi reći isto tako da svaki musliman koji nosi nakit time oponaša nevjernike, jer je ovo od njihovih poznatih načina oblačenja. Zadnje mode kod njih nalažu da se nose minđuše u ušima, nosu, usnama, obrazima i ostalim dijelovima tijela. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Ko god oponaša neki narod on je od njih.“ Zabilježio ga je Ebu Davud.

Ko god ovo radi treba se pokajati Allahu i ne ustrajavati u besmislenoj odbrani zablude. On treba da se razlikuje od nevjernika svojom ličnošću i svojom odjećom, kako nam to islam naređuje. A samo Allah upućuje na pravi put.


Odgovorio: Muhammed ibn Salih el-Munedždžid
Izvor:
http://islamqa.info/en/1980