ponedjeljak, 16. lipnja 2014.

Allah je iznad svoga Arša i ispred onoga ko klanja

Pitanje:
Pročitao sam hadis u kojem se kaže da je Allah ispred klanjača. Šta to znači? Da li se to suprostavlja činjenici da je Allah iznad nebesa?

nedjelja, 15. lipnja 2014.

Vrste tevessula


Pitanje:
Razgovarao sam o pitanju korištenja "vesile" u dovi Allahu, subahenhu ve te'ala, sa nekim muslimanima, i saznao sam da ima zaista različitih mišljenja po pitanju da li je korištenje "vesile" u dovi dozvoljeno ili zabranjeno. Da li možete, molim vas, dati mi neke informacije po pitanju ovoga, neke ajete iz Kur'ana ili vjerodostojne hadise? Pod terminom "Korištenje vesile" mislim na to da se traži preko nekoga, npr.: "O Allahu molim te da mi oprostiš položajem Svoga Poslanika" ili položajem nekog drugog poslanika, evlije ili nekog drugog pobožnog muslimana.

petak, 13. lipnja 2014.

Kako možemo povećati našu ljubav prema Poslaniku?

Pitanje:
Kako osoba može u svome srcu razviti ljubav prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, više nego prema i čemu drugom?