petak, 31. srpnja 2015.

Da li je zabranjeno muškarcu da nosi narukvice?

Pitanje:
Ima narukvica koja se prave od gume, tkanine, kože, niti ili metala; mogu biti obojene ili imati razne ukrase na njima, i nose se samo radi ukrasa. Narukvice nisu samo za žene prema običaju njegovog naroda, nego ih nose i muškarci i žene, kao što je slučaj u Egiptu. Oni koji ih nose mogu biti sportisti ili navijači, ili neko mimo toga, i neko to ne smatra uopšte kao oponašanje žena.
Nadam se da ćete odgovoriti: Da li je dozvoljeno ili zabranjeno da se nose narukvice?

srijeda, 22. srpnja 2015.

Da li je dozvoljeno jesti žabe, krokodile i morske pse?

Pitanje:
U ime Allaha, Svemilosnog, Samilosnog.
Da li je dozvoljeno jesti sljedeće životinje: žabe, krokodili, morski psi i druge ribe koje se hrane mesom?

Allah vas nagradio svakim dobrom.

utorak, 14. srpnja 2015.

ponedjeljak, 13. srpnja 2015.

Da li je pokvaren post onome ko masturbira u toku posta znajući da je to zabranjeno, ali ne i da kvari post?

Pitanje:
Da li je od uslova koji učenjaci spominju od poznavanja šta kvari posti i to da zna da je to zabranjeno ili samo da zna da to kvari post? Kod masturbacije, osoba ne zna da je to zabranjeno, a druga zna da je to zabranjeno, ali ne zna da to kvari post. Kome će post biti pokvaren ako to uradi tokom posta?

Da li gledanje u žene kvari post?

Pitanje:
Koji je propis gledanja žena u toku mjeseca ramazana?

subota, 4. srpnja 2015.

Šest pitanja koje se vežu za spolni odnos u toku dana ramazana


Pitanje:
Ono što je poznato jeste da onaj ko ima odnos sa svojom ženom u toku ramazana treba da oslobodi roba ili posti dva mjeseca uzastopno ili da nahrani šezdeset siromaha.


Pitanje je:


  1. Ako čovjek ima odnos sa svojom ženom više puta u toku više dana, da li je dovoljno da posti dva mjeseca za sve ili za svaki posebno treba da posti dva mjeseca?
  2. Šta ako nije znao da onaj ko ima odnos sa svojom ženom u toku dana ramazana ima propis koji je spomenut iznad, nego je bio ubijeđen da za svaki dan treba da naposti samo jedan dan. Koji je njegovom propis?
  3. Da li se odnosi i na ženu isto kao i na muža?
  4. Da li je dozvoljeno da plati novcem umjesto hrane?
  5. Da li je dozvoljeno da nahrani jednog siromaha za njega i za ženu?
  6. Ako ne nađe nikoga koga bi nahranio da li mu je dozvoljeno da taj iznos dadne nekoj humanitarnoj organizaciji?