ponedjeljak, 31. ožujka 2014.

Prvi april - Dan šale i njegova zabrana

Pitanje:
U nekim drugim - nemuslimanskim zemljama, postoji veoma poznat običaj Dana šale, koji se odvija prvog aprila. Neki muslimani ih oponašaju u ovome, misleći da je dozvoljeno lagati na ovaj dan. Kakvo je vaše mišljenje i ubjeđenje po pitanju ovog običaja?


nedjelja, 30. ožujka 2014.

Ako osoba čita Kur'an bez pomijeranja usana, da li će biti nagrađena za to


Pitanje:
Neki ljudi uzmu mushaf i gledaju u njega bez pomjeranja usana. Može li se ovo nazvati čitanje Kur'ana? Ili je obavezno izgovarati riječi naglas da bi dobili nagradu čitanja Kur'ana? Da li će osoba biti nagrađena za gledanje u Mushaf? Molim vas da nas posavjetujete, Allah vas nagradio dobrim.

subota, 29. ožujka 2014.

Savjet onome koji hoće da stupi u brak ali nije u mogućnosti


Pitanje:
U džamiji smo imali program u kojem je muslimanska omladina mogla razgovarati sa onima koji su stariji o hadisima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji se tiču braka, i o činjenici da trebaju olakšato omladini da stupaju u brak. Ova tema je odvela do mnogih rasprava, jer su roditelji zabrinuti o situaciji i dobrobiti bračnog para, posebno ako imaju djecu. Mladi danas ne završavaju svoje univerzitetske studije do dvadeset i jedne godine, ili dvadeset i treće za ona koji studiraju medicinu. Ne mogu sebi priuštiti troškove braka. Pa, kakav praktični savjet imate za njih? Mnoga muslimanska omladina na zapadu želi da upotpuni pola svoje vjere (da stupi u brak op. pre.).

utorak, 25. ožujka 2014.

petak, 21. ožujka 2014.

On ima AIDS - da li može oženiti osobu koja ima istu bolest

Pitanje:
Imam pitanje slično pitanju pod brojem 11137 (Propis udavanja kćerke za osobu koja ima AIDS). Ja se nalazim u sličnoj situaciji, želim da oženim jednu sestru ali je njoj dijagnosticiran HIV virus. Međutim, prisustvo tog virusa je tako malo da je jedva uočljivo. Bila je udavana prije i ima sina od četiri godine, virus nije prenešen ni na muža niti na dijete. Što se tiče toga da oženim osobu koja ima HIV virus, znam da su neki učenjaci rekli da nije dozvoljeno, dok su neki rekli suprotno. U vašem odgovoru na pitanje iznad rekli ste da je dozvoljeno ako su obje strane upoznate sa time. Moje pitanje je:
1. Može li se ona udati ako koriste zaštitu prilikom odnosa?
2. Može li se udati ako se obje strane dogovore da neće imati odnosa?
3. Može li nju muškarac oženiti da bi ispunio njeno pravo za brakom, Allaha radi?

srijeda, 19. ožujka 2014.

Predavanje selama prije imama u slučaju potrebe


Pitanje:
Ako osoba koja klanja iza imama ima veliku potrebu da mokri ili da ispusti vjetar, a on je na zadnjem sjedenju, da li je njegov namaz ispravan ako preda selam prije imama, a ispunio je sve vadžibe i ruknove namaza?

ponedjeljak, 17. ožujka 2014.

Kako postupiti ako se još jedan pridruži dvojici koja klanjaju u džematu

Pitanje:
Važno pitanje o namazu.
Dva muslimana klanjaju zajedno u džematu, onda im se želi pridružiti treći, da li će se onaj drugi koji klanja sa imamom vratiti nazad i stati sa onim koji se želi pridružiti ili će ostati klanjati do imama?

petak, 14. ožujka 2014.

Držanje psa čuvaraPitanje:
Moja majka, sestra i ja živimo sami u kući. Nekad moramo napustiti grad zbog posla i moja majka i sestra ostaju same. Nema nikoga da živi na donjem spratu a kuća je velika. Možemo li odhraniti nekog ljubimca protiv lopova i provalnika? Ako možemo, kakvog ljubimca možemo odhraniti?

utorak, 11. ožujka 2014.

subota, 8. ožujka 2014.

Da li će osoba koja klanja iza imama izgovarati tekbire glasno ili tiho?


Pitanje:
 
Šejh Muhammed Salih el-Munedždžid, možete li mi, molim vas reći, kada ponavljamo izgovaranje tekbira nakon imama u namazu da li ćemo to uraditi glasno ili u sebi (prilikom izgovaranja svega u namazu jezik se mora pomjerati, tako da nije ispravno samo izgovaranje u mislima op. pre.)?

četvrtak, 6. ožujka 2014.

Žena je prošla ispred safa kada smo klanjali u džematuPitanje:
 
Žena je prošla ispred safa žena kada smo klanjali u džematu. Bilo nas je malo u safu i ona je prošla tako brzo da je nismo mogli zaustaviti, onda je stala sa nama u saf. Znam da tri stvari prekidaju namaz ako prođu između klanjača i sutre, a to su: žena, crni pas i magarac. Da li ćemo opet krenuti sa namazom izpočetka i klanjati za imamom?

utorak, 4. ožujka 2014.

Ja slušam Kur'an ali slušam i muziku, da li sam ja licemjer?

Pitanje:
 
Ja slušam muziku znajući da je zabranjena. Želio bi da me Allah uputi da to ostavim.
Moje pitanje je:
Mnogo slušam islamska predavanja i Kur'an sa kaseta. Problem je što me mnogi kritikuju i kažu: "Kako to da slušaš muziku i stvari o islamu? Kao da i ne razumiješ šta slušaš, i dobivaš grijehe tako što slušaš ali se ne okorištavaš time", također kažu da trebam izabrati šta ću da slušam, da li su to muzika i pjesme ili islamska predavanja i Kur'an. "Pogrešno je slušati oboje" - kažu. Ja sam zbunjen, osjećam se kao dunjalučar, ili kao čovjek koji savjetuje druge ali je i sam griješan, osjećam se kao licemjer.

nedjelja, 2. ožujka 2014.

Predaja da je Kur'an izmijenjen?


Pitanje:
 
Dragi Gospodine, molim vas da pokušate odgovoriti na moje pitanje jer mi je to veoma važno. Posjetio sam anti-islamsku web stranicu koju vodi kršćanski teolog iz Engleske i pročitao da je učenjak Es-Sidžistani napisao u svojoj knjizi pod imenom El-Mesahif da je muslimanski vladar El-Haddždžadž izmijenio slova u Kur'anu u barem deset riječi. On tvrdi da je Sidžistani to zabilježio u poglavlju Ma Gajjerehu El-hadždžadž fi-l-Mushaf Osman (Šta je izmijenio El-Hadždžadž u Osmanovom Mushafu). Ovaj kršćanin također navodi na arapskom to što on vjeruje da jekopija ove stranice na kojoj se nalaze tih deset riječi koje su izimijenjene.
Pokušao sam naći tu knjigu da istražim ovo pitanje ali nisam uspio. Molim vas, dajte sve od sebe da razjasnite ovo. Također, nezamislivo mi je da su svi islamski učenjaci i hafizi mogli samo tako prihvatiti da neko izmijeni Kur'an bez da ga zasutave ili da znaju za to. Čak i da je Es-Sidžistani to zabilježio, to nema smisla, prvo: jer mi nismo kao kršćani koji ne pamte knjigu i nju su ostavili samo vjerskim učenjacima. Nasuprot toga veliki broj muslimana pamti Kur'an i gotovo svi ga čitaju. Tako da izmjene nisu mogle proći neopaženo pogotovo jer u vrijeme Es-Sidžistanija već bilo nekoliko potpunih kopija mushafa. Drugo: teško je povjerovati da te izmjene nisu primjetili učenjaci i obični narod u to doba, i još je dalje za zamisliti da ima neki islamski učenjak ili čak obični čovjek koji bi znao za izmjene Allahove knjige i da bi šutio i da se ne bi borio protiv toga i da bi to samo prihvatio. Gospodine, to se jednostavno nije moglo desiti.
Pa, molim vas pokušajte naći ovu knjigu i dobro mi ovo pojasnite sa preciznim dokazima, onoliko koliko vam Allah pomogne. Cijenim vašu saradnju i opet oprostite mi zbog mog dugog pisma ali vam ne mogu objasniti koliko mi je ovo važno. Polažem svo povjerenje u Allahu da ću pronaći zaista jasan i precizan dokaz.