petak, 27. veljače 2015.

Zašto Allah hvali sam sebe?


Pitanje:
Ja, da Allah sačuva, ne preispitujem ono što je Allah naveo u Kur'anu ali radi moga znanja želim da znam, zašto Allah sebe hvali u Kur'anu i  namazu? Allah nije potreban hvale od ljudi, ko smo mi?! Kao na primjer u namazu kada kažeš: „Allah čuje onoga ko Ga hvali.“ Zašto je to tako?

subota, 7. veljače 2015.

Majka traži od njegove supruge da otkrije lice pred njegovim rođacima ali to ona odbija da uradi


Pitanje:
Skoro sam se oženio. Moja supruga pokriva lice pred svim muškarcima koji joj nisu mahremi. Čak je pokrila svoje lice na dan naše svadbe i niko od mojih muške rodbine (koji joj nisu mahremi) nije joj vidio njeno lice ni do dan danas. Moja majka je veoma ljuta zbog ovoga i kaže meni da je veoma uvrijeđena pred našom rodbinom zbog moje žene. Ona sada meni naređuje da skinem nikab sa lica svoje supruge i da pokažem njeno lice svoj našoj rodbini. Moj otac i sva ostala rodbina podržaje moju majku u ovome. Pokrivanje čitavog tijela širokom odjećom je uredu za moju majku bez pokrivanja lica. Nakon mjeseci rasprava između mene i moje majke po ovom pitanju sada moja majka kaže da će dozvoliti da moja supruga pokriva lice ako ga otkrije jednom pred mojom rodbinom radi indentifikacije. Sa druge strane moja supruga nosi nikab tražeći time Allahovo zadovoljstvo, ne želi da otkrije svoje lice pa ni jednom pred muškarcima koji joj nisu mahrem. Moja majka stalno plače predamnom i opominje me za slučaj Džurejdža. Ona kaže da je čak i na Džurejdž utjecalo to što je nastavio klanjati a zanemario poziv svoje majke, pa je onda dovila protiv njega. Kada je ovo slučaj sa nečim kao što je namaz šta je tek onda sa nikabom i potivljenje volji majke i povređivanja njenog srca? Da li da u ovom slučaju poslušam majku ili da budem uz svoju suprugu?

srijeda, 4. veljače 2015.

Razlika između velikog i malog licemjerstvaPitanje:
Koja je razlika između velikog i malog licemjerstva? Da li će onaj ko ima bilo koju od ovih osobina biti vječno u Vatri u smislu da nikada neće izaći?