subota, 15. rujna 2018.

Miješanje momaka i djevojaka tokom školskih aktivnosti


Pitanje:

Ja studiram na fakultetu inžinjerstva gdje ćemo sljedeće godine imati projekat koji je neophodan za diplomiranje, ako Bog da. Shodno tome da je broj djevojaka koje će biti prisutne mali, posebno onih koje su dobre studentice, a ja sam hvala Allahu od najboljih u generaciji. Da li mi je dozvoljeno da radim sa muškarcima, ili ću riskirati i raditi sa djevojkama koje su na manjem stepenu od mene gdje ću možda morati uraditi sve sama? Molim Allaha da vas nagradi svakim dobrom.
Odgovor:

Hvala pripada Allahu.

Školovanje gdje su pomiješani momci i djevojke ima svoje štete i opasnosti, zbog toga je jedan dio učenjaka rekao da je to zabranjeno, i o tome je već bilo govora u pitanjima pod brojem: 23407, 31210, 23393.

Nema sumnje da rad u tome projektu koji moraš uraditi da bi diplomirala zahtjeva više od obične nastave. Zato što zahtjeva mnogo druženja, sastanaka, kontaktiranja i savjetovanja. Zbog toga nema smutnje da je propis toga puno strožiji. A ono što si spomenula nije opravdanje da uradiš to djelo, jer je korist očuvanja vjere preča od svake druge koristi.

Zato se trebaš bojati Allaha i tražiti pomoć od Njega, i traži od Njega uputu i postojanost. Čuvaj se miješanja sa muškarcima, i budi sigurna da je Allah sa onima koji Ga se boje, onima koji su vjernici i onima koji čine dobra djela, kao što nas je Uzvišeni Allah obavijestio o tome.

Vodi brigu o svome hidžabu u toku ostatka školovanja, odvajaj se od muškaraca, obaraj pogled, i nemoj se uljepšavati.

Molimo Uzvišenog Allaha da te uputi prema onome što On voli i sa čime je zadovoljan.

A Allah najbolje zna.