petak, 28. srpnja 2017.

Lijek za slabe ambicije pri traženju znanja

Pitanje:
Primjećujem slabe ambicije i ljenost u traženju znanja, pa koji su to putevi i sredstva preko kojih ću doći do visokih ambicija i truda u traženju znanja?

Odgovor:
Hvala pripada Allahu.

Slabljenje ambicija u traženju šerijatskog znanja je od velikih iskušenja, a imamo nekoliko stvari oko kojih moramo viditi računa:
  1. Ihlas prema Uzvišenom Allahu. Kada čovjek stiče znanje radi Allaha, te spozna da će biti nagrađen za učenje i da će biti u trećoj kategoriji ummeta, tada će se njegove amicije aktivirati. „Oni koji su poslušni Allahu i Poslaniku biće u društvu vjerovjesnīkā, i pravednīkā, i šehīdā, i dobrih ljudi, kojima je Allah milost Svoju darovao. A kako će oni divni drugovi biti!“ Prijevod značenja En-Nisā', 69.
  2. Da se drži društva koje ga podstiče na znanje i pomažu ga u debatama i istraživanju, a ne smije mu dosaditi njihovo društvo sve dok ga podsjećaju na znanje. 
  3. Da suzdrži dušu ako hoće da posustane, kaže Uzvišeni Allah Svome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: „Budi čvrsto uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i navečer u želji da naklonost Njegovu zasluže, i ne skidaj očiju svojih s njih iz želje za sjajem u životu na ovome svijetu...“ Prijevod značenja El-Kehf, 28. Kada se strpi na traženju znanja to mu postane normalna stvar, a dan u kojem ne bude učio postane mu dug, a ako dušu okupira neće mu biti dug. Jer duša naređuje na loše, a šejtan podstiče na ljenost i neučenje.

Iz fetvi šejh Ibn 'Usejmina, Allah mu se smilovao. Kitabu-l-'ilm, 105.