četvrtak, 20. srpnja 2017.

Da li ravnanje kose sa krajeva spada u zabranjeno brijanje jednog dijela glave a ostavljanje drugog?

Pitanje:
Da li ravnanje kose sa krajeva spada u zabranjeno brijanje jednog dijela glave a ostavljanje drugog?

Odgovor:
Hvala pripada Allahu.

Prethodilo je u odgovorima pod brojem 106810 i 110209 šta to znači kaza' (način šišanja kose) i propis toga.

Kaza' je brijanje ili šišanje jednog dijela glave a ostavljanje drugog, a propis je da je to pokuđeno osim kada onaj ko to radi ima za cilj oponašanje nevjernika, te je u tom slučaju zabranjeno.

A što se tiče onoga što rade pojedini frizeri pa ravnjaju kosu sa krajeva, na gornjem dijelu vrata i oko ušiju, to ne ulazi u propis kaza'. Jer ono što se ovime želi jeste da se odvoje dlake na glavi od drugih i da se poravnjaju krajevi, a većina dlaka koje se uklanjaju pri tome nisu u osnovi od glave. Pa se nadamo da u ovome nema smetnje, inšallah.

Blizu tome je olakšica Imama Buharije po pitanju brijanja dlaka na gornjem dijelu vrata i sljepočnicama.

Kaže Ibn Hadžer, Allah mu se smilovao, u Fethu-l-Bariju (10/365):

„Njegove riječi: 'Što se tiče kussa i gornjeg dijela vrata kod djeteta, u tome nema smetnje.' Pod kussa ovdje se misli na dlake na sljepočnici, a pod gornjim dijelom vrata, dlake na gornjem dijelu vrata.

Zaključak od toga jeste da je kaza' specifično samo za dlake galve, a dlake na sljepočnicama i gornjem dijelu vrata nisu od glave.“

Upitan je šejh Halid el-Mušejkih, Allah mu se smilovao, o ravnjanju dlaka koje budu kod uha, pa je odgovorio:

„Hvala pripada Allahu, i neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, a zatim:

Ravnjanje dlaka koje budu kod uha: meni izgleda da nema smetnje u tome, sve dok u tome nema nešto što je zabranjeno šerijatom. Kao da skrati svoju bradu i time liči židovima ili kršćanima ili neki drugi šerijatski prekršaj.“

Zvanična stranica šejha na facebooku, na sljedećem LINKU.

A Allah najbolje zna.