petak, 19. prosinca 2014.

Da li će odgovoriti ne muslimanima kada mu čestitaju Novu godinu?


Pitanje:
Da li je meni dozvoljeno reći ne muslimanu „i tebi isto“ kada mi čestita Novu godinu ili kaže lijepe čestitke?

Odgovor:
Hvala pripada Allahu.

Nije dozvoljeno pozdravljati ili čestitati nevjernicima povodom Božića, Nove godine ili bilo kojeg drugog njihovog praznika, i nije dozvoljeno odgovoriti kada nas pozdrave povodom tog praznika, jer to nisu praznici koji su propisani u našoj vjeri, a uzvraćanje na njihov pozdrav je potvrđivanje i opravdavanje njih.

Šejh Ibn 'Usejmin, rahimehullahu te'ala, je upitan o propisu pozdravljanja (čestitanja) nevjernika povodom Božića i o tome kako mi trebamo odgovoriti ako oni nama čestitaju povodom toga. I da li je dozvoljeno ići na zabave koji oni organizuju povodom toga?

Da li je osoba griješna ako nešto od ova uradi bez posebne namjere, osim da bude uljudan, ili zbog stida ili sramote ili nekog drugog razloga? Da li ih je dozvoljeno oponašati u tome?

On je odgovorio:

„Pozdravljanje nevjernika povodom Božića ili bilo kojeg drugog njihovog praznika je zabranjeno prema jednoglasnom mišljenju islamskih učenjaka, kao što je to naveo Ibn Kajjim u svojoj knjizi Ahkam Ehli-z-Zimmeh, gdje je rekao:

'Čestitanje nevjernicima povodom Božića ili bilo kojeg od njihovih vjerskih praznika je zabranjeno prema idžma'-u (konsenzusu) islamskih učenjaka, kao što je čestitanje njima na njihovim praznicima i kada poste riječima 'Sretan van praznik' ili 'Ugodan vam praznik bio', i tako dalje. Ako je se onaj ko ovo kaže spasio od kufra, i dalje je zabranjeno. To je kao da čestitaš nekome što pada na sedždu krstu, ili čak gore od toga. To je ogroman grijeh kao da čestitaš nekome što pije vino, ili što je ubio nekoga, ili što je počinio blud, i tako dalje. Mnogo od onih koji ne poštuju svoju vjeru upadaju u ovu grešku; ne shvaćaju ozbiljnost onoga što rade. Ko god čestita nekome za praktikovanje novotarija ili kufra izlaže sebe Allahovoj srdžbi.'

Čestitanje nevjernicima na njihovim vjerskim praznicima je zabranjeno do te mjere kako je opisao Ibn Kajjim jer to podrazumijeva da je osoba zadovoljna s tim i da odobrava njihove nevjerničke rituale, čak i ako to osoba ne uzme sebi. Ali musliman ne smije uzimati nevjerničke rituale ili nekome čestitati njihovim povodom, jer to Allah ne prihvata ništa od toga nikako, kao što kaže, subhanehu ve te'ala:

'Ako vi budete nevjerovali – pa, Allah od vas ne zavisi, ali On nije zadovoljan ako su robovi Njegovi nevjernici, a zadovoljan je vama ako budete zahvalni (vjerovajući).' (Prijevod značenja Ez-Zumer, 7)

'... Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.' (Prijevod značenja El-Mā'ide, 3)

Tako da je čestitanje njima zabranjeno, bilo da se radi o kolegama na poslu ili nečemu drugom.
Ako nam čestitaju povodom njihovih praznika, ne trebamo odgovoriti, jer to nisu naši praznici, i jer su ti praznici neprihvatljivi kod Allaha. Ovi praznici su novotarije u njihovoj vjeri, a čak i oni koji su možda propisani u prijašnjim vjerama derogirani su islamom, sa kojim je Allah poslao Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, svim ljudima. Allah kaže:

'A onaj koji želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onome svijetu nastradati.' (Prijevod značenja Ālu 'Imrān, 85)

Zabranjeno je muslimanima da prihvataju pozive na takve događaje, jer je ovo gore od čestitanja jer ovo uključuje i sudjelovanje u njihovim proslavama.

Isto tako, muslimanima je zabranjeno da oponašaju nevjernike time što će imati zabave tim prilikama, ili da razmjenjuju poklone, ili da daju slatkiše ili hranu, ili da uzmu slobodno sa posla, itd., jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 'Ko god oponaša neki narod on je od njih.' Šejhu-l-Islam Ibn Tejmijje je rekao u svojoj knjizi Iktida'u-s-Sirati-l-Mustekim Muhalifeh Ahsabu-l-Džehim: 'Oponašanje njih u neki od njihovih izmišljenih praznika podrazumijeva da je osoba zadovoljna sa njihovim pogrešni vjerovanjima i djelima, i daje im nadu da će možda moći zavesti i poniziti slabe.'“ Medžmu'u-l-Fetava eš-Šejh ibn 'Usejmin, 3/44.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Šejh Muhammed ibn Salih el-Munedždžid
Izvor: http://islamqa.info/en/69811