petak, 31. siječnja 2014.

Šta će uraditi osoba koja ima problema sa obaranjem pogleda i gledanjem u ženePitanje:
 
Imam problema sa navikom da gledam uljepšane žene. Ne mogu da oborim pogled većinu puta. Molim vas za savjet, šta da radim?


Odgovor:

Onaj koji ima otvorenu ranu uradit će sve što treba da ukloni nečistoću i zaliječi ranu, lijekovima i mastima. To možeš postići na nekoliko načina:

1. Treba da se oženiš, jer je Poslanik, sallallahu ajehi ve sellem, rekao: "Ako neko od vas primjeti nešto(lijepo) na nekoj ženi, neka se vrati svojoj ženi, pa će na njoj vidjeti isto kao i na onoj drugoj." Ovo će smanjiti želju i strast.

2. Ustrajavanje u klanjanju pet dnevnih namaza, izgovaranje dove i traženje pomoći od Allaha prije zore. Namaz bi trebao klanjati sa povećanom koncetracijom i pažnjom. Treba puno izgovarati dove kao: "O Ti koji okrećeš srca, učvrsti moje srce na Tvojoj vjeri" i "O upravitelju srca, upravi moje srce u pokornost Tebi i Tvome Poslaniku." Ako ustraje u dovi i traženju pomoći od Allaha, On će odvratiti njegovo srce od toga, Allah kaže (prijevod značenja): "tako bî, da odvratimo od njega izdajstvo i blud, jer je on uistinu bio Naš iskreni rob. " [Jūsuf 12:24]

Kraj citata iz el-Fetava el-Kubra (3/77) od šejhu-l-islama Ibn Tejmije (da mu se Allah smiluje).

3. Udaljavanje od mjesta gdje se nalaze ukrašene žene, i TV kanala koji prikazuju slike koje mogu uticati na srce i oslabiti ga.
Odgovorio: šejh Muhammed Salih el-Munedždžid