petak, 31. siječnja 2014.

Razgovor muškaraca i žena u chat-sobamaPitanje: 
 
Ja sam sestra u islamu, koja se često prijavljuje na Paltalk i zatim odlazim u islamske sobe kako bih mogla steći određeno znanje o našoj vjeri. Ponekad, dok sam u jednoj od tih islamskih soba na Paltalk-u, brat u islamu (koji je u potrazi za ženom) traži od mene da privatno komuniciram (chatam) sa njim, kako bi se bolje upoznali. Neka od pitanja koja mi on postavlja su : gdje živim, moje godište, da li sam u braku (usput nisam udata), da li planiram da se udam, da li živim sa svojim roditeljima i tako dalje. Moj problem je taj što ne znam da li je dozvoljeno (sa islamske strane) dati bratu u islamu, koji mi nije mahrem, ove vrste informacja koje se odnose na mene? 

Da li je doista grijeh na ovaj način razgovarati (dopisivati se) sa bratom u islamu?


Odgovor:

Zahvala pripada Uzvišenom Allahu. 

Ne postoji ništa loše u tome da žena muslimanka koristi internet i odlazi na Paltalk u tu svrhu, sve dok to ne vodi nečemu što je zabranjeno u islamu, kao što je razgovor nasamo sa muškarcima. To je zbog toga što razgovor sa muškarcem se može pretvoriti u chat koji vodi ka iskušenju. Stoga je bitno biti strog po pitanju toga i izbjegavati to, tražeći Allahovo zadovoljstvo i bojeći se Njegove kazne. 

Koliko često su ovi razgovori doveli do loših rezultata, čak izazvali da se ljudi zaljube, učinili da oni urade stvari koje su ozbiljnije od toga. Šejtan čini da svako od njih zamišlja u onom drugom atraktivne osobine, što dovodi do razvoja vezanosti koja je štetna po njihovo duhovno blagostanje i zemaljske poslove. 

Šerijat zatvara sve puteve koji vode ka fitni (iskušenju), stoga zabranjuje uljepšavanje (mekoću) govora i ne dozvoljava čovjeku da se osamljuje sa ženom kojoj on nije mahrem. Bez sumnje ovi privatni razgovori (privatni chat) se ne smatraju osamljivanjem  u smislu da oni koji ga vode ne vide jedan drugog, ali su jedan od najvećih uzroka fitne kao što je poznato. 

Ono što se dogodilo tebi, je najbolji dokaz istinitosti onoga što mi govorimo, jer je teško za čovjeka da pita ova lična pitanja ženu vjernicu, osim ako on to ne želi iskoristiti na loš način.

Boj se Allaha i ne razgovaraj sa muškarcima koji ti nisu mahrem. To je sigurnije za tvoju vjeru i čistije za tvoje srce. Treba napomenuti da brak za pravog (ispravnog) čovjeka je blagoslov od Allaha, a blagoslov se ne može steći putem grijeha. 

Šejh Ibn Džibrin, Allah ga sačuvao, je upitan: 

''Kakav je propis o prepisci između mladića i djevojke, ako je taj odnos čist od nemorala i ljubavi?''

On je odgovorio: 

''Nije dozvoljeno za bilo kojeg čovjeka da se dopisuje sa ženom kojoj nije mahrem, zbog fitne (iskušenja) koje to sadrži. Osoba možda misliti da ne postoji fitna, ali šejtan će nastavljati da pokušava sve dok ga ne iskuša. Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, zapovjedio je onima koji čuju za Dedždžala, da se drže dalje od njega, i rekao je da mu se čovjek može približiti kao vjernik, ali Dedžadžal će pokušavati sve dok ga ne odvede na stranputicu.

Dopisivanje mladića i djevojaka, uključuje veliku fitnu i opasnost, pa moramo to izbjegavati, iako onaj koji pita kaže da je ovo dopisivanje slobodno od nemorala i ljubavi.'' 

(Iz Fataawa al-Marâ’ah, sakupio Muhammad al-Musnad, strana 96. )

Nesumljivo dopisivanja putem chat-soba je opasnije od dopisivanja mail-om, ali oba su loša.

Odgovorio: šejh Muhammed Salih el-Munedždžid
Prevela: I.A.