srijeda, 29. siječnja 2014.

Zaklela se da će udati kćerku sa visokim mehrom, sada želi da smanji mehrPitanje:
 
Moja majka se zavjetovala da ako rodi kćerku, da će joj kćerka imati vjenčanje dugo sedam dana i da će joj mehr iznositi sedam hiljada omanskih rijala. Sada je problem to što svi traže visoke mehrove za svoje kćerke i to je dovelo do toga da mnoge žene ostanu neudate. Koji je propis ako prekršimo ovaj zavjet i olakšamo joj da se uda.


Odgovor:

Hvaljen neka je Allah.
 
Prvo:

Olakšavanje da se neko stupi u brak i ne teženje krajnostima po pitanju veličine mehra i troškova vjenčanja, je pohvalna stvar, to je dobro i blagoslov za par. To je znak milosti prema muškarcu i olakšava mu da se nebi opteretio dugom, to je takođe znak milosti prema svim mladićima i spašava ih od iskušenja i olakšava im da ostanu čedni. Tako da je smanjivanje iznosa mehra dobro djelo i nadamo se da će te biti blagoslovljeni zbog toga, Allahovom dozvolom.

Šejh ibn Baz, rahimehullahu te'ala, je rekao:
"Pretjerivanje u pogledu mehra je pokuđeno. Sunnet je da se traži malo i biti popustljiv po pitanju toga." Fetava Šejh Ibn Baz, 21/87.

Početak citata:
Šejh ibn Usejmin, rahimehullahu te'ala, je upitan: Koji je vaš stav po pitanju pretjerivanja u mehru i raskošnim vjenčanjima i posebno u pripremanju u tako zvanog medenog mjeseca? Da li to islam dozvoljava?

Odgovorio je: Pretjerivanja u pogledu mehra i svadbe je u suprotnosti sa šerijatom. Vjenčanje koje najviše ima bereketa u sebi je ono koje najmanje košta. Što su troškovi manji, to je bereket veći. Isto je za pretjerivanja u pogledu vjenčanja koje je zabranjeno, podpada pod zabranu u ajetu gdje Allah kaže (prijevod značenja):

"ne rasipajte, jer On ne voli rasipnike," [El-En'ām  6:141]

Ove stvari treba raditi na način koji je propisan šerijatom, a niko ne treba prelaziti granice ili rasipati, jer Allah zabranjuje rasipanje i kaže: "jer On ne voli rasipnike ".

Ono što se može reći za medeni mjesec jeste da je gore i omrženije, jer je to oponašanje nevjernika, i to je bespotrebno trošenje velikog iznosa novca. Takođe dovodi u zanemarivanje mnogih vjerskih dužnosti, pogotovo ako se to vrijeme provodi u nevjerničkim zemljama, jer se kasnije vraćaju sa navikama i običajima koji su štetni po njih i ostale. To su stvari za koje se bojimo da će uveliko utjecati na ummet. Ali ako muž putuje sa svojom ženom na umru, ili da posjeti Medinu, nema ništa loše u tome, Allahovom voljom.

Kraj citata. Fetava Islamijjeh, 3/175

Takođe pogledajte pitanja pod brojem 10525 i 12572.

Drugo:

U slučaju da prekršite zavjet, a to vam je bolje, kako je iznad objašnjeno - onda vaša majka mora se iskupiti kao za zakletvu, jer se dozvoljene zakletve ne moraju ispuniti, nego pojedinac može izabrati da li će je ispuniti ili da li će se iskupiti. Tako što će osloboditi roba, ili nahraniti deset osoba srednje hrane koju vi jedete, ili da ih odjene. 

Ako nije u stanju da ispuni ništa od ovoga troga onda će postiti tri dana.
Ibn Kudame, radimehullahu te'ala, je rekao: "Dozvoljene zakletve uključuju nešto kao odjevanje određene odjeće ili jahanje životinje... u ovome slučaju onaj ko je se zakleo (zavjetovao op. pre.) ima izbor da li će ispuniti zakletvu ili da izabere da prekrši zakletvu i da se iskupi za to."

El-Mugni, 10/70

Molim Allaha da nama i vama pomogne da radimo ono što On voli i sa čime je zadovoljan.
Allah zna najbolje.
Odgovorio: šejh Muhammed Salih el-Munedždžid