ponedjeljak, 27. siječnja 2014.

Ona voli čovjeka koji nije sunija i želi se udati za njega


Pitanje:

Da li mi možete reći nešto više o šijama i razlici između šija i sunnija? Naime, poznajem čovjeka koji me mnogo voli i želi me oženiti, ovdje mislim na pravi brak a ne muta' (privremeni) brak. Međutim ja znam da njegova uvjerenja nisu u skladu sa sunnitskim pa sam ja razgovarala sa njim i on je pristao da istraži razlike. Nadam se da će na ovaj način spoznati pravi put . Moj problem je taj što nisam u mogućnosti naći bilo šta što bi dalo pravu usporedbu i što neće direktno optužiti šiizam kao nešto pogrešno. Potrebna mi je pomoć i bila bih jako zahvalna ako bih mogla razgovarati sa nekim ili dobiti neki izvor, gdje bi čak i on mogao pročitati o tome, a da pri tome ne stekne utisak da su mu uvjerenja pogažena. Mišljenja sam da će blag i lijep govor prije privoljeti osobu da sasluša šta imamo za reći, nego govor gdje se njegova ubjeđenja pobijaju i proglašavaju pogrešnim. 


Odgovor:

Mi sunije želimo svim ljudima dobro, i molimo Allaha da uputi one koji su zalutali, a da nagradi one koji Mu se na ispravan način povinuju. Molimo Allaha da uputi Rafidije... 

Razlike između ehli-sunneta (sunija) i rafidija su ogromne i jako bitne (fundamentalne). Naprimjer, Rafidije smatraju da je Kur'an izmjenjen, i oni osuđuju većinu ashaba, neka je Allah zadovoljan njima, i misle da su oni zalutali; oni pretjeruju u pogledu svojih imama i obožavaju ih, dajući im prednost nad poslanicima i melecima; oni hodočaste svetilišta i grobnice, gdje čine sve vrste širka, pridružujući Allahu druga u obožavanju. Također vjeruju u  hipokriziju (licemjerstvo) i nazivaju to taqiyah (pretvaranje), vjeruju u al-badaa' (ideja se Allah može 'predomisliti'), u al-raj'ah (tj. Povratak, vraćanje iz mrtvih u život na neko vrijeme u istoj formi kao ranije), u apsolutnu nepogrešivost njihovih imama ... 

Savjetujemo ti da pročitaš knjigu ''Al-Khutoot al-'Areedah'' od Muhibba al-Deen al-Khateeb (ova knjiga je prevedena na engleski jezik) ili ''Mukhtasar al-Tuhfat al-Ithna' 'Ashariyyah od al-Dahlawija, ili ''Fikrat al-Taqreeb bayna Ahl al-Sunnah wa'l-Shee'ah od Naasira al-Qaffaatija. 

Takođe ti savjetujemo da se ne udaješ za tog čovjeka... Šta god čovjek ostavi radi Allaha, Allah mu to nadoknadi sa nečim puno boljim. Molimo Allaha da te učini jakom i podari ti lijep život i na dunjaluku i na ahiretu. 

Napominjemo te da nije dozvoljeno imati vezu sa čovjekom koji ti nije mahrem, kao što možeš naći jasno u pitanjima pod rednim brojem 2005,9465 i 1114. Molimo Allaha da te pomogne u stvarima koje su hajr. 

Prevela: I. A.
Odgovorio: Shaykh Muhammad Aal ‘Abd al-Lateef