nedjelja, 26. siječnja 2014.

Da li griješenje utječe na porodicu onoga koji griješiPitanje:

Moji roditelji kažu da ako ja budem radio grijehe da će to imati utjecaja na čitavu porodicu. U posljednje vrijeme oni prolaze kroz neke poteškoće kao što je gubitak novca kroz krađe i plaćanje kazni. Da li je to zbog mojih grijeha koje sam uradio u prošlosti?
Ne izgleda mi ispravno takvo što,  da Allah sačuva ako bi moja majka ili otac počinili grijeh, da li bi to utjecalo na svu djecu?


Odgovor:
Hvaljen neka je Allah.

Niko neće biti kažnjen zbog grijeha nekog drugog. Svaka osoba će biti pozvana na odgovornost  samo za svoja djela. Allah kaže: 

„I nijedan grješnik neće grijehove drugog nositi.“ [El-Fatir, 18]
Ali ako otac ili majka budu radili grijehe to može rezultirati tako da se i njihova djecu povedu za njima u tome.

Medžmu'ul Fetava el-Šejh Ibn Baz, 2/610

Ali posljedice tih grijeha koje neko radi mogu mimo njega pogoditi i njegovu porodicu, kao kazna za njega i iskušenje za njegovu porodicu. Allah iskušava čovjeka sa nedaćama da bi ga očistio od grijeha, isto tako ih može iskušati i sa dobrim. Allah kaže:

Mi vas stavljamo na kušnju i u dobru i u zlu..” [El-Enbija, 35]

Kako god bilo, musliman mora izbjegavati grijehe tako da ga nebi zadesila Allahova srdžba i i Njegov gnjev.
A Allah zna najbolje.  

Odgovorio: šejh Muhammed Salih el-Munedždžid
Izvor: http://islamqa.com/en/ref/9047