srijeda, 29. siječnja 2014.

Propis klanjanja u džematu sa RafidijomPitanje:
 
Na poslu smo dvojica sunija i jedan Rafidija. Na osnovu toga da čujem od gotovo svih da Šije nisu muslimani, rekao sam drugoj dvojici da ću ja predvoditi namaz i oni su se složili sa time. Da li ćemo klanjati zajedno sa šijom u nadi da ćemo imati veću nagradu jer smo trojica ili ćemo klanjati samo nas dvojica i očekivati nagradu od Allaha za svoju namjeru? Molim vas da mi odgovorite što prije.


Odgovor:

Ako taj Šija vjeruje u šitske akidetske postavke, kao npr. da smatra ashabe (neka je Allah sa njima zadovoljan) nevjernicima, da mrzi Ebu Bekra i Omera i u ostala pokvarena vjerovanja koja imaju, onda mu trebate objasniti istinu. Ako odbaci ta vjerovanja, onda neka klanja sa vama. Ako ne odbaci ta pokvarena vjerovanja nakon što mu se pojasni istina, onda on ne treba da klanja sa vama, vas dvojica sunija klanjajte zajedno sami, ali ako on smatra da je on Šija (i ne slijedi njihove nevjerničke stavove), voli Ebu Bekra, Omera, i ima lijepo mišljenje o ashabima (neka je Allah sa njima zadovoljan), onda on može klanjati sa vama i ne smatra se nevjernikom.Odgovorio: Šejh Dr. Halid ibn Ali el-Mušejkih