ponedjeljak, 27. siječnja 2014.

Da li je učenje ezana preko zvučnika novotarija


Pitanje: 
 
Moje shvatanje novotarije jeste da su to stvari uvedene u vjeru. Kako biste onda svrstali pojačala koja se koriste kod ezana?


Odgovor:

Hvala pripada Allahu.

Da bi saznali više o novotarijama i o nekim smjernicama oko njih, pogledajte fetve br. 7277 i 10843.

Početak citata:
Što se tiče učenja ezana preko pojačala, nema ništa sporno u tome jer je to samo sredstvo da se poveća doseg  ezana, a sredstva imaju isti propis kao i njihov cilj. Mujezin treba podići glas kako bi ga ljudi čuli, pa što god bi imalo isti cilj je dozvoljeno.

Korištenje modernih naoružanja i uzimanje njih u obzir se podrazumijeva iz ajeta:
"I protiv njih pripremite koliko god možete snage... " [El-Enfāl 8:60 - Prijevod značenja]

Korištenje sredstava koja čuvaju od ubojite sile oružja se podrazumijeva iz ajeta:
"O vjernici, budite oprezni ..." [En-Nisā' 4:71 - Prijevod značenja]

Mogućost putovanja vodom i zrakom se podrazumijeva iz ajeta:
"Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; " [Ālu 'Imrān  3:97 - Prijevod značenja]

Sve ovo i ostalo je uključeno u naredbama da se koriste sva sedstva u snazi u džihadu.
Takođe, projeciranje glasova i korist u tome da se dosegnu daleka područja kroz telegrafe, telefone, itd. je uključeno u naredbi Allaha i Njegovog Poslanika da dostavljamo istinu ljudima. Mogućnost da dostavimo istinu i korisne riječi kroz razne načine je blagodat od Allaha, razvijanje i inoviranje sredstava koja će služiti kao vjerskim tako i dunjalučkim ciljevima jeste vrsta džihada Allaha radi.
Kraj citata.

Iz hutbe Šejha Ibn Sa'adija kada je zvučnik ugrađen u džamiji i kada su to neki ljudi ukorili. Majmoo’ah Mu’allafaat Ibn Sa’di, 6/51

Isto tako, korištenje interneta da se prenese korisno znanje i dostavi ljudima istina je jedan od najkorisnijih načina da se postignu veliki šerijatski ciljevi.

Molimo Allaha da nam pomogne da Mu se pokoravamo. Neka je salavat na našeg Poslanika Muhammeda.

Odgovorio: Šejh Muhammed Salih Al-Munedždžid