srijeda, 29. siječnja 2014.

Propis slušanja Šitskih ilahija ako u njima nema ništa spornoPitanje:
 
Danas su Šitske ilahije uveliko dostupne, sa prelijepim glasom izvođača. Ne govore o njihovim ubjeđenjima itd; riječi su uobičajene, ali su to Šitske ilahije sa njihovim uobičajenim stilom. Mnogi ljudi vole ovaj stil i slušaju ih. Koji je propis toga? Imajte na umu da ne sadrže nikakve muzičke instrumente.


Odgovor:

Hvala pripada Allahu.

Slučanje ovih ilahija, čak i ako pretpostavimo da u njima nema ništa što bi bilo sporno sa strane šerijata uključuje nekoliko zlih posljedica:

1.  Uobičajeno kada ih sulušate zavolite onoga ko ih pjeva, što je obrnuto od onoga kako se vjernik treba ponašati, naime, on bi trebao mrziti novotarije i one koji ih propagiraju i trebao bi biti oprezan od toga da osjeti naklonost prema njima.

2. Onaj koji sluša bi mogao naučiti nešto što je protivno šerijatu a da to i ne primjeti, jer mu se sviđa glas i taj glas utječe na njega, pa onda ne obraća pažnju na pokvarene poruke koje prenosi taj glas, i te poruke mu mogu ući u srce a da to on i ne primjeti. Poznato je da je govor vid izražavanja misli, ljudski govor, da ne govorimo ilahije sa melodijom, može ubrzo ubaciti u njega neka njihova vjerovanja, običaje i ideje, bez da on to primjeti ili da obrati pažnju na to.

3. Njegovo slušanje tih izvođača može podstaći druge da to isto urade i da slušaju sve njegove ilahije, bez da prave razliku između stvari koje kontriraju šerijatu i onih koje ne kontriraju.
Na osnovu ovoga, mi bi trebali ignoritati ove ilahije i čak i izbjegavati govor o njima, i ne bi trebali povećavati broj ljudi koji ih sluša ili propagira.

Prije smo govorili o zabrani slušanja ilahija novotara koje sadrže stvari suprotne šerijatu, pogledajte fetvu br. 125645.

Trebali bi smanjiti slušanje ilahija općenito, čak i da ih izvode pobožni ljudi, da nas to ne bi odvratilo od Kur'ana i slušanja učenjaka.

A Allah zna najbolje.
Odgovorio: šejh Muhammed Salih el-Munedždžid