petak, 2. svibnja 2014.

Post u mjesecu redžebu


Pitanje:
Da li postoji neka posebna vrijednost posta u mjesecu redžebu?
Odgovor:
Hvala pripada Allahu. 

Prvo:
Mjesec redžeb je jedan od svetih mjeseci za koje Uzvišeni Allah kaže:

''Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a četiri su sveta; to je prava vjera. U njima ne griješite! '' (prijevod značenja sure et-Tevba, 36.)

Sveti mjeseci su: redžeb, zul- Ka'de, zul-hidždže i muharrem.
El-Buharija (4708) i Muslim (1679) bilježe od Ebu Bekra, neka je Allah zadovoljan njime, da je Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, rekao: 

''Godina ima dvanaest mjeseci, od njih su četiri sveta, tri uzastopna: zul-k'ade, zul-hidždže i muharrem, a redžep mjesec Mudara (plemena koje ga je  štovalo) je između džumada i š'abana.''

Ovi mjeseci su nazvani svetim iz dva razloga:
  1. Zbog zabrane ratovanja osim ako se mora odbraniti od neprijatelja.
  2. Zato što je činjenje harama daleko teže nego u drugim vremenima.
    Zbog toga nam je Allah zabranio da činimo grijehe u tim mjesecima , kako kaže Uzvišeni:

    ''U njima ne griješite!''
      (prijevod značenja sure et-Tevba, 36.)
Iako je činjenje grijeha haram i zabranjeno u ovim mjesecima i u drugim vremenima, u ovim mjesecima je još veća zabrana činjenja grijeha. 

Es-Sa'adi, neka je Allahova milost na njega, je rekao (strana 373.):

''U izrazu ''u njima ne griješite'' , zamenicu možemo shvatiti kao da se odnosi na svih dvanaest mjeseci. Allah navodi da ih je napravio mjerom vremena za Svoje robove, koje oni mogu koristiti za robovanje Njemu, zahvalu Allahu na Njegovim blagodatima, i oni služe interesima Njegovih robova, pa se čuvajte grišenja u njima.

Zamenica, se također, može shvatiti kao da se odnosi na četiri sveta mjeseca, i ovim se zabranjuje da griješe u tim mjesecima posebno, kao što je zabranjeno griješenje u svim vremenima, jer se posebno zabranjuje griješenje u ovom vremenu, ali je griješenje teže u ovim vremenima u odnosu na druge.'' 

Drugo:
Što se tiče posta mjeseca redžeba, ne postoji sahih hadis koji ukazuje na to da postoji bilo koja vrijednost posta cijelog ili dijela ovog mjeseca. 

Ono što neki ljudi rade, izdvajajući neke dane redžeba za post, vjerujući da su ti dani bolji od drugih, nema osnove u šerijatu. 

Ali postoji predaja  od Poslanika, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, koja ukazuje da je mustehab postiti tokom svetih mjeseci (a redžeb je jedan od svetih mjeseci). Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, je rekao: 

''Posti u svetim mjesecima, a i ostavi (post u njima).'' (bilježi Ebu Davud, 2428; hadis je ocjenjen kao da'if od strane Albanija u Da'if Ebi Davud)

Čak i ako bi ovaj hadis bio sahih, to bi ukazivalo da je mustehab postiti tokom svetih mjeseci. Dakle, ako osoba posti tokom redžeba zbog ovoga, i ona također posti i tokom ostalih svetih mjeseci, nema ništa loše u tome. Ali izdvajajući redžeb za post nije u redu.

Šejhu-l-islam ibn Tejmije, neka je Allahova milost na njega, je rekao u ''Medžmu'ul-fetava'' (25/290):

''Što se tiče posta u redžebu posebno, hadisi u vezi sa tim su da'if (slabi), pa čak i mevdu' (izmišljeni). Učenjaci se ne oslanjaju na bilo koji od njih. Oni nisu među onim da'if hadisima koji govore o vrlinama, a većina njih su izmišljeni i lažni. U Musnedu i na drugim mjestima postoji hadis u kojem se kaže da  Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, nalaže post u svetim mjesecima, tj. u redžebu, zul-Ka'de-u, zul-Hidže-u i muharremu, ali to ima veze sa postom tokom svih ovih mjeseci, a ne samo tokom  redžeba.''

 Ibnul-Kajjim, neka je Allahova milost na njega, je rekao:

''Svaki hadis u kojem se spominje post redžepa i klanjanje nekih noći u njemu je izmišljen i krivotvoren.'' (Vidjeti : ''El-Menar el-Munif'', strana  96 )

Hafiz Ibn Hadžer je rekao u Tebjinul-'adžeb (strana  11): 

''Nije prenešen nijedan vjerodostojan hadis sa kojim se može dokazivati o vrijednosti mjeseca redžepa, postu tog mjeseca ili nekih dana u njemu, niti klanjanja noćnog namaza u njemu.'' 

Šejh Sejjid Sabik, neka je Allahova milost na njega,je rekao  u ''Fikhu-s-Sunne'' (1/282): 

''Post u mjesecu redžepu nema posebnu vrijednost u odnosu na druge mjesece, osim što je on jedan od svetih mjeseci. Nije prenešeno u vjerodostojnom sunnetu da post u ovom mjesecu ima posebnu vrijednost. Ono što je prenešeno ne može se dignuti na stepen validnog dokaza.''

Šejh Ibn 'Usejmin je upitan o postu 27.dana redžepa i provođenju te noći u namazu. On je odgovorio: 

''Post dvadeset i sedmog redžepa i klanjanje te noć je bi'dat (novotarija) , a svaka novotarija je zabluda.''(Medžmu'u fetava Ibn Usejmin, 20/440)

Odgovorio: Šejh Muhammed b. Salih el-Munedžid
Izvor:
http://islamqa.info/en/75394
Prevela: I.A.