petak, 2. svibnja 2014.

Propis aplaudiranja u islamu

Pitanje:
Čuo sam da aplaudiranje nije dozvoljeno u islamu. Naprimjer, aplauz kada djeca izvrše nešto ili pri bilo kom drugom halal poslu. Da li možete pojasniti da li je ovo tačno i koji hadis je u vezi sa ovom tematikom?


Odgovor:
Zahvala Allahu,

Pljeskanje rukama (aplaudiranje) na svečanostima (zabavama) je od djela nasljeđenih iz džahilijeta. U najmanju ruku za njega se može reći da je pokuđeno-mekruh, ali dokazi koji govore o tome ukazuju na to da je ovo zabranjeno (haram), pošto muslimanima nije dozvoljeno da oponašaju nevjernike. Opisujući nevjernike koji su bili stanovnici Mekke, Uzvišeni Allah kaže:

"Molitva njihova pored Hrama svodi se samo na zvižduk i pljeskanje rukama." (prijevod značenja sure El-Enfal, 35.)

Od sunneta je da vjernik kada vidi ili čuje nešto što mu se dopada ili što mu se ne sviđa da kaže: "Subhan Allah" (Sva slava pripada Allahu) ili da kaže: "Allahu ekber" (Allah je najveći), kao što je to vjerodostojnim putem došlo u mnogim hadisima od Allahovog Poslanika, neka je Allahov mir i blagoslov na njega.

Pljeskanje rukama se propisuje jedino ženama u iznimnim situacijama, kao što je to slučaj sa namazom kada ih nešto zadesi i snađe ili ako imam pogriješi ili nešto zaboravi u namazu. U tom slučaju njima se propisuje da ga mogu upozoriti putem pljeskanja rukama, dok što se tiče muškaraca, oni će to učiniti riječima "Subhan Allah", kao što je prenešeno u sahih sunnetu Allahovog Poslanika,neka je Allahov mir i blagoslov na njega. Iz ovog se vidi da se muškarci pljeskanjm rukama poistovjećuju sa nevjernicima i ženama, a sve to je zabranjeno. A Uzvišeni Allah upućuje na Pravi put koga On hoće.
 
Šejh Ibn Baz

Stalnoj komisiji za fetve je postavljeno pitanje vezano za pljeskanje rukama muškaraca prilikom igre sa djecom, i pitanje pljeskanja rukama djece s ciljem ohrabrivanja i bodrenja njihovih drugova iz razreda, pa su odgovorili:

''Ovo pljeskanje nije prikladno (tj. ne bi se trebalo praktikovati), i u najmanju ruku to je veoma pokuđeno (mekruh), jer je to jedna od karakteristika džahilijeta, i to je nešto što je karakteristično jedino za žene (u sučaju da upozoravaju imama na grešku u namazu). A Uzvišeni Allah upućuje na pravi put.''

Iz Fetava Islamijje, 4/332-333.

Bodrenje djece može biti putem izgovaranja ''Allahu Ekber'', ako učine nešto što se dopada onome ko ih posmatra ili sluša, ili korištenjem drugih odgovarajućih fraza, dizanjem ruke ili dovikivanjem riječi pohvale kao što su riječi: ''Dobro!''ili ''Odlično!'' i tome slično.  A Uzvišeni Allah upućuje na Pravi put.

Odgovorio: Šejh Muhammed b. Salih el-Munedžid
Izvor:
http://islamqa.info/en/20047