utorak, 25. studenoga 2014.

Da li su opskrba i brak zapisani u Levhi-l-Mahfuzu?


Pitanje:
Da li su opskrba i brak zapisani u Levhi-l-Mahfuzu?

Odgovor:
Hvala pripada Allahu.

Sve od kada je Allah stvorio Pero do Sudnjeg dana je zapisano u Levhi-l-Mahfuzu, jer kada je Allah prvo stvorio Pero, rekao mu je: „Piši.“ Ono je reklo: „Gospodaru, šta da pišem?“ On je rekao: „Piši sve što će biti.“ Pa od trenutka kada je počelo pisati sve do Sudnjeg dana. Potvrđeno je od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kada je fetus u majčinoj utrobi star četiri mjeseca, Allah pošalje meleka da mu udahne dušu i zapiše njegovu opskrbu, koliko će dugo živjeti, njegova djela i da li je nesretan ili sretan.

Opskrba je također zapisana i povezana je sa svojim uzrocima, i ne povećaje se niti se smanjuje. Od uzroka jeste da čovjek treba raditi da traži opskrbu, kao što Allah kaže:

„On vam je Zemlju pogodnom učinio, pa hodajte predjelima njezinim i hranite se onim što On daje, Njemu ćete poslije oživljenja odgovarati.“ (Prijevod značenja El-Mulk, 15)

Od drugih uzroka jeste:

Čuvanje rodbinskih veza, kao što je dobročinstvo prema roditeljima i održavanje veza sa rodbinom. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Ko god hoće da mu opskrba bude obilna i da mu se produži život, neka održava rodbinske veze.“

Bogobojaznost, kao što Allah kaže:

„...a onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći i opskrbiće ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. Allah će, zaista, ispuniti ono što je odlučio; Allah je svemu već rok odredio.“ (Prijevod značenja Et-Talak, 2-3)

Nemoj reći: „Opskrba je preodređena i ograničena i neću činiti ništa od stvari koje vode do nje,“ jer je ovo očaj i beznađe; pametni i odlučni ljudi trude se da steknu opskrbu i onošto će im koristiti po pitanju vjere i ovog svijeta. Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, je rekao: „Pametan je onaj ko se pripremi i radi ono što će mu koristiti nakon smrti, a očajan je onajko slijedi svoje strasti i prohtjeve i zavarava sam sebe (misleći da će mu Allah oprostiti bez obzira šta činio i da nema potrebe da čini dobra djela).“

Baš kao što je opskrba zapisana i povezana sa svojim uzrocima, tako je isto brak zapisan i predodređen. Za oba supružnika je zapisano da će on ili ona biti supružnik neke određene osobe.
A Allah zna najbolje.

Odgovorio: Šejh Muhammed ibn Salih el-'Usejmin, rahimehullahu te'ala.
Pogledati: Fetava Nur 'ale-l-Derb, 36.
Izvor:
http://islamqa.info/en/112107