četvrtak, 29. listopada 2015.

Ako žena u hajzu (ciklusu) stavi ruku u vodu da li je ta voda onda nečista?

Pitanje:
Moja žena je imala menstruaciju i u toku tog perioda izvadila je sapun iz vode sa kojom sam se ja kasnije okupao, nije me o tome obavijestila osim nakon kupanja. Da li je ova voda bila nečista ili ne, i da li ja trebam ponoviti gusl ili ne?

Odgovor:
Hvala pripada Allahu.

Osnova kod vode jeste da je ona čista i čisteća, i ona ne gubi ovo svojstvo osim kada u nju upadne nečistoća koja promijeni njenu boju, okus ili miris. Tek onda se ta voda smatra nečistom.

Što se tiče žene koja je u hajzu koja stavi svoju ruku u vodu, to nema nikakvog utjecaja na vodu i ne čini je nečistom. Jer je tijelo muslimana čisto bio da je džunup ili da je žena u hajzu čisto, zbog hadisa kojeg bilježi Buharija (276) i Muslim (556) od Ebu Hurejre, radijallahu anh, da je sreo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na nekom od medinskih puteva, onda je otišao i okupao se, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je primjetio da ga nema. Pa kada je se vratio rekao mu je: „Gdje si bio o Ebu Hurejre?“ Pa je rekao: „O Allahov Poslaniče, sreo si me a bio sam džunup, pa nisam volio da sjedim s tobom dok se ne okupam.“ Pa je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Subhanellah, doista mumin ne može biti nečist.“

Kaže Imam Nevevi, rahimehullahu te'ala: „Ovaj hadis je velika osnova kod čistoće muslimana, živog ili mrtvog, što se tiče život – takav je čist po jednoglasnom mišljenju svih muslimana...“ Šerhu Muslim.

Isto tako kaže, rahimehullahu te'ala: „Kažu učenjaci da nije pokuđeno leći sa ženom u hajzu niti je pokuđeno poljubiti je. Niti je pokuđeno da ona stavlja svoju ruku u neku tečnost. Nije pokuđeno da pravi hranu niti da kuha tijesto, ono što ostane od hrane iza nje i njen znoj su čisti. Učenjaci su složni oko ovog. Prenosi Imam Ebu Dža'afer Muhammed ibn Džerir u svojoj knjizi o mezhebima učenjaka konsenzus muslimana oko svega ovog. Dokazi na to iz sunneta su jasni i poznati...“ Šerhu Muslim.

Kaže El-Khureki, rahimehullahu te'ala: „Žena u hajzu, osoba koja je džunup i mušrik ako stave svoju ruku u vodu, takva voda je čista. Kaže Ibn Kudame, rahimehullahu te'ala: 'Što se tiče čistoće vode, oko toga nema sumnje, osim da njihovim rukama bude nešto od nečistoće, jer su njihova tijela čista, i ovi hadisi ne podrazumijevaju nečistoću njihovih tijela.' Kaže Ibn Munzir, rahimehullahu te'ala: 'Složni su svi učenjaci da je znoj džunupa čist, to se prenosi od Ibn Omera, Ibn Abbasa i Aiše, radijallahu anhum, i od drugih fekiha. kaže Aiša, radijallahu anha, da je znoj žene u hajzu čist. Ovo je govor Šafije i Malika i ashabu-r-re'j. Ne zna se da je neko mimo njih rekao nešto drugo.'“ El-Mugni, 1/135.

Na osnovu ovoga tvoje kupanje je ispravno i ne moraš ga ponavljati.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Muhammed ibn Salih el-Munedždžid
Izvor: http://islamqa.info/ar/170801